počet slabik

Počítáme slabiky:


- dej dlaň v pěst a polož si ji pod bradu

- vyslov slovo a počítej, kolikrát se ti brada pohne směrem dolů

- kolikrát se brada pohne, tolik slabik má tvoje slovo

Existují slova, která žádnou slabiku nemají.

Říkáme jim slova NESLABIČNÁ.

Jsou to 4 předložky:

v, z, s, k

(v koutě, z češtiny, s Terezkou, k babičce)

Zapamatuj si je. :-)

Kolik slabik má slovo?

  1. táta
  2. tá / ta
  3. slovo má 2 slabiky

Kolik slabik má slovo?

  1. traktor
  2. tra / ktor (nebo trak / tor)
  3. slovo má 2 slabiky

Kolik slabik má slovo?

  1. marmeláda
  2. mar / me/ lá / da
  3. slovo má 4 slabiky