Slova citově zabarvená

SLOVA LICHOTNÁ (mazlivá)

- vyjadřují kladný (hezký) citový vztah 
 

- př: Marcelka, maminka, autíčko, ...

 

SLOVA HANLIVÁ

- vyjadřují záporný (nehezký) citový vztah
 

- př: psisko, barabizna, dědek, ...

 

SLOVA NEUTRÁLNÍ

- není na nich poznat žádné citové zabarvení

- práce, krém, škola, čaj, ...

 

 

Která z těchto slov jsou lichotná? Která hanlivá? Která neutrální?
 

- babička, drak, Honzík, hafan, miminko, cizák, barák, holubička, Němčour