PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ Ú/Ů

 

Ve vyšším ročníku bychom měli mít přehled o tom,
že se ú může psát i jinde než na začátku slov... 

 

KDY PÍŠEME Ú - u s čárkou

  • na začátku slova    (úl, únava, únor, úprk, ...)
  • po předponách    (neúnavný, bezútěšný, neúplatný, zúčastnit se...)
  • na počátku 2. části složených slov (trojúhelník, mnohoúhelník, ...)
  • v citoslovcích    (bú, hú, vrkú, ...)
  • v některých slovech cizího původu (túra, múza, léčebná kúra, ocún, skútr, medúza, iglú, ragú, fúze, transfúze, túje, fúrie, trubadúr či štrúdl)
    (POZOR: kůra stromů X léčebná kúra, manikúra, pedikúra, ...)

KDY PÍŠEME Ů - u s kroužkem

  • uprostřed slova    (smůla, průvod, krůta, Petrův, ...)
  • na konci slova    (domů, dolů, 5 stolů, výsadba stromů, ...) 

PROCVIČENÍ: